خطا در سرور سایت

به دلیل بروز خطا در سرور سایت، مطالب گذشته مربوط به آموزگاران کلاس دوم، پنجم و ششم ابتدایی در دسترس نمی باشند. بدینوسیله از بازدیدکنندگان و اولیای گرامی پوزش می طلبیم.

بدیهی است به زودی مطالب مربوط به سال تحصیلی جدید در این قسمت بارگزاری خواهند شد.