فعالیت گروهی

مرور درس و همکاری در گروه های کلاسی

به همراه ارزشیابی شفاهی

برگزاری آزمون چهار گزینه ای

برگزاری آزمون چهارگزینه ای برای آشنایی دانش آموزان پرتلاشم با این نوع از آزمون ها

فعالیت علوم

کانون عدسی

به مناسبت روز کودک و نوجوان

یک روز قشنگ در پارک

به مناسبت روز کودک و نوجوان

تفکر - خلاقیّت

برای کمک به پرورش ذهن خلّاق ، سوالات فرزندتان را به سرعت پاسخ ندهید.

ابتدا آن ها را با پرسیدن « نظر تو چیه ؟»

«خودت چی فکر می کنی ؟»

به چالش بکشـــید.

کلمات متشابه ( از نوع هم آوا )

کلمات متشابه ( از نوع هم آوا )

کلماتی که داری تلفظ یکسانند ولی از نظر نوشتن و معنی متفاوتند.

تبریک سال تحصیلی 97-96

خطا در سرور سایت

خطا در سرور سایت

به دلیل بروز خطا در سرور سایت، مطالب گذشته مربوط به آموزگاران کلاس دوم، پنجم و ششم ابتدایی در دسترس نمی باشند. بدینوسیله از بازدیدکنندگان و اولیای گرامی پوزش می طلبیم.

بدیهی است به زودی مطالب مربوط به سال تحصیلی جدید در این قسمت بارگزاری خواهند شد.