پری دریایی اثر هانس کریستین اندرسن

پری دریایی اثر هانس کریستین اندرسن

پری دریایی اثر هانس کریستین اندرسن...

صندوق پرنده- اثر هانس کریستین اندرسن

صندوق پرنده- اثر هانس کریستین اندرسن

صندوق پرنده- اثر هانس کریستین اندرسن...

سرگذشت کندوها - اثر جلال آل احمد

سرگذشت کندوها - اثر جلال آل احمد

سرگذشت کندوها - اثر جلال آل احمد...

فاضل نظری،شاعر معاصر

فاضل نظری،شاعر معاصر

دکتر فاضل نظری در سال ۱۳۵۸ در شهرستان خمین واقع در جنوب استان مرکزی متولد شد. تحصیلات اولیۀ خود را در شهرهای خمین و خوانسار گذرانده‌است. او در سال ۱۳۷۶ برای ادامه تحصیل در رشته‌های معارف اسلامی و مدیریت در دانشگاه امام صادق(ع) به تهران آمد و تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته مدیریت تولید و عملیات در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد . . .
 

خسی در میقات

خسی در میقات

خسی در میقات" یکی از معروفتزین سفرنامه های معاصر حج است که جلال آل احمد در سال 1343 و در سن 41 سالگی طی سفر حج نوشته است . . .

دانلود کتاب الکترونیک سمک عیار

دانلود کتاب سمک عیار در ادامه ی مطلب. . .

سعدی جاودان

سعدی جاودان

گلستان سعدی . . .

قیصر ایران

قیصر ایران

ﻗﯿﺼﺮ اﻣﯿﻦ ﭘﻮر در 2 اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1338 در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺘﻮﻧﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ. در ﺳﺎل 57 در رﺷﺘﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﻧﺼﺮاف داد . . .