مسابقه ی تنیس روی میز

مسابقه ی تنیس روی میز

یک دوره مسابقه ی تنیس روی میز در مدرسه اجرا شد...

فعالیت های زنگ ورزش در سالن دانش آموز

فعالیت های زنگ ورزش در سالن دانش آموز

فعالیت های زنگ ورزش در سالن دانش آموز...

المپیاد ورزشی

المپیاد ورزشی

از دانش آموزانی که در المپیاد ورزشی مقام کسب نمودند، تقدیر شد...

المپیاد ورزشی کنکاش

المپیاد ورزشی کنکاش

افتتاحیه المپیاد ورزشی مدرسه کنکاش در ساعت 15 روز شنبه مورخ 93/6/26 در پارک ملت برگزار شد.

زنگ ورزش

زنگ ورزش

برگزاری زنگ ورزش در سالن دانش آموز . . .