فایل ویدئویی رسم با تکنیک اسکیس (طراحی سریع)

فایل ویدئویی رسم با تکنیک اسکیس (طراحی سریع)

فایل ویدئویی رسم با تکنیک اسکیس (طراحی سریع)...

طراحی در محیط پارک سال هشتم

طراحی در محیط پارک سال هشتم

طراحی در محیط پارک توسط دانش آموزان سال هشتم . . .

طراحی در محیط پارک

طراحی در محیط پارک

طراحی در فضای سبز توسط دانش آموزان سال نهم

آثار برگزیده طراحی دانش آموزان پایه هفتم

آثار برگزیده طراحی دانش آموزان پایه هفتم

آثار برگزیده طراحی دانش آموزان پایه هفتم

خوشنویسی

خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است و فردی که این فرایند توسط او انجام می‌گیرد خوش نویس نام دارد . . .

هنر چیست؟

هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا به منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می‌شوند. . .