مدرسه هوشمند کنکاش

آدرس:  رشت - خیابان شهدا - کوچه مهدیه 2 - روبروی درب اصلی مهدیه - ساختمان قائم.

تلفن تماس:

  09113366273
  0131-8823163


به مدیریت:  احمد خدادادی