سخن مدیر با دانش آموزان گرامی

دانش آموزان کنکاش عزیزم، سلام

باز بوی مهر آمد، بوی مهربانی، بوی لبخند، بوی درس و مدرسه و شوق کودکانه، بوی دوستی و محبت و . . . .

چه شور و حالی دارد این روزهای آغاز مدرسه، روزهایی سراسر دلهره، شوق و اضطراب، روز های هیاهوی دانش آموزان شاد، روزهای معلم صبور و مهربان و . . .

خرداد، دلنشین ترین آهنگ زندگی یعنی زنگ مدرسه به فصل فاصله ها پایان می دهد و خاطره انگیزترین دوران زندگی دوباره آغاز خواهد شد و واژه ها بر تخته ها جان خواهند گرفت.

اینجا مدرسه کنکاش است، فردا درهای مدرسه باز خواهد شد و دست مهربان پدران و مادران، دست هایی که فرداساز و آینده ساز هستند، از جویبار خانه به دریای مواج مدرسه می سپارند.

هرگز مباد که این در سعادت اهل دیار حکمت و دانش بسته باشد

بی صبرانه منتظر حضور گرم شما عزیزان در مدرسه هستیم.

احمد خدادادی مدیر مدرسه کنکاش