جلسه معلمان محترم مقطع متوسطه دوره اول به مناسبت آغاز سال تحصیلی

جلسه معلمان محترم مقطع متوسطه دوره اول به مناسبت آغاز سال تحصیلی

گزارش تصویری