صنایع فلزی: 

مدارک باستان شناسی معلوم می کند که شمال ومرکز ایران جزو قدیمی ترین مراکز صنایع فلزکاری دنیا بوده است.بشر تنها در سرزمینی می توانست به فایده فلز پی ببرد که در آن فلز وکانی وجود داشته باشد.ایران از لحاظ طبیعی دارای ذخایر بزرگی از کانی هاست.

مس:

در اوایل هزاره چهارم قبل از میلاد مسیح،مس مصرف عمومی یافت وبرای ساختن پیکان،درفش ،سنجاق وجواهرات مورد استفاده قرار می گرفت.مس اولین فلزی است که ازذوب کردن سنگ معدن آن استخراج شده است. امروزه این قلز سرخ رنگ به دلیل رسانایی خوب ، خاصیت چکش خواری وموارد دیگر استفاده های زیادی دارد ودر ساخت سیم های برق،لوازم الکتریکی ،امور ساختمانی وموارد دیگر ازآن استفاده می شود.یکی از آلیاژهای مهمی که از مس تهیه می شود مفرغ است که در آن مس وقلع را با نسبت های معین ذوب کرده وبا هم مخلوط می کنند.