نمونه کارساخت جرثقیل هیدرولیکی

نمونه جرثقیل ساخته شده توسط دانش آموزان پایه نهم درس کار و فناوری - دبیر مربوطه آقای آذین فر