واحد عملی پایه نهم((دوره اول دبیرستان مدرسه هوشمند کنکاش))  طراحی روی ورق مسی