پذیرایی از دنش آموزان زرنگ و پرتلاش ((مدرسه هوشمند کنکاش)) پایه چهارم ابتدایی