مراسم بزرگداشت هفته معلم ۹۶/۲/۱۳ با حضور رئیس محترم آموزش و پرورش و معاونت مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت.

همچنین حضورِ سبزِ همکاران مدرسه هوشمند کنکاش و خانواده های محترمشان (دوره اول دبیرستان و مقطع ابتدایی)

به دعوت مدیریت محترم مجموعه آموزشی کنکاش

"جناب آقای  احمد خدادادی"

در رستورانِ "آرش"