1 ) در جلسات اولیاء و مربیان مدرسه شرکت کنید زیرا این کار به فرزند شما اعتماد به نفس می دهد و به اهمیت درس خواندن بیش از پیش واقف می شود . بعضی از اوقات مشاهده می شود که بعضی از والدین به دلیل مشغله های کاری در جلسات حاضر نمی شوند و لی در این جلسات نکات خیلی مهمی مطرح می شود و مهمترین نکته ای که اتفاق می افتد این است که ارتباط ما با فرزندمان بیشتر می شود و این که متوجه می شویم فزندمان چه مسایلی دارد .

2 ) حتماً با معلم فرزندتان گفتگو کنید و و ببینید که مسایل آموزشی فرزندتان چیست . شاید معلم نکته هایی در مورد فزرندتان داشته باشد که دانستن آن ها کمک بسیار زیادی در روند رشد تحصیلی فرزندتان به شما خواهد کرد . 

3 ) در تحلیل رفتاری و آزمونی به فرزندتان کمک کنید . به عنوان مثال بعد از هر آزمون در کنار فرزندتان بنشینید و آزمونش را تحلیل کنید یا حد اقل در باره ی سوالاتش گفت و گو کنید که چرا بعضی از سوالات را اشتباه جواب داده و یا به بعضی سوالات جواب نداده است . این کار ارتباط درسی بین شما و فرزندتان را قوی تر می کند . 

4 ) نکته ی مهم این است که مسایلی که دوست دارید فرزندتان انجام دهد اول از همه خودتان انجام دهید . مثلا ً اگر دوست دارید فرزندتان کتاب خوان باشد خودتان هم در حضور او مطالعه کنید . 

5 ) با فرزندتان به گردش و تفریح بروید و هفته ای یک زمان را به گردش اختصاص دهید و بپذیرید که فرزند شما به تفریح نیاز دارد و این طور نیست که فقط در اتاق درس بخواند .

6 ) نکات مثبت فرزندتان را ببینید و حتما ً برای این نکات مثبت او را تشویق کنید . این کار نه تنها  انگیزه ی فرزند شما  را برای بهتر شدن از بین نمی برد بلکه نکات منفی او را نیز به مرور زمان کم رنگ می کند . همه ی ما انسان ها تشویق شدن را دوست داریم و چه بهتر بزرگ ترین مشوقان فرزندمان در زندگی خودمان باشیم .