سن خودتان را در 13837 ضرب کنید . حالا نتیجه را در عدد 73 ضرب کنید . چه بدست آمد ؟

نتیجه ی جالبی بود ؟ با من موافقید !!!!!!!!!!!!!