برای دانلود روی ► کلیک کنید.

                                                                        عناوین  
کتاب کار و فناوری سال هفتم
کتاب کار و فناوری سال هشتم
راهنمای دروس
پاورپوینت پودمان معماری و سازه (ماکت سازی)
پاورپوینت پودمان صنایع دستی (بافت)