ویدئو آموزشی علوم

ویدئو آموزشی علوم

ویدئو آموزشی علوم، مخصوص جمع بندی امتحان علوم ترم دوم . . .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ویدئو آموزشی عربی

ویدئو آموزشی عربی

ویدئو آموزشی عربی، مخصوص جمع بندی امتحان عربی ترم دوم . . .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ویدئو آموزشی ریاضی

ویدئو آموزشی ریاضی

ویدئو آموزشی ریاضی، مخصوص جمع بندی امتحان ریاضی ترم دوم . . .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

آموزش بافت - درس کار و فناوری

آموزش بافت - درس کار و فناوری

آموزش بافت توسط دانش آموز عزیز و هنرمند، عرفان نصیبی.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید . . .

ویدئو آموزشی عربی

ویدئو آموزشی عربی

ویدئو آموزشی عربی، مخصوص جمع بندی امتحان ترم اول . . .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ویدئو آموزشی علوم

ویدئو آموزشی علوم

ویدئو آموزشی علوم تجربی، مخصوص جمع بندی امتحان علوم تجربی ترم اول . . .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ویدئو آموزشی ریاضی

ویدئو آموزشی ریاضی

ویدئو آموزشی ریاضی، مخصوص جمع بندی امتحان ترم اول . . .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید . . .

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی، مخصوص جمع بندی امتحان ترم اول . . .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید . . .

روزهای شاد تابستان در مجموعه آموزشی کنکاش...

کلاسهای تابستانی مجموعه "کنکاش"

شامل آموزش خط،نقاشی،ورزش و کلاسهای تقویتی میباشد...

تاثیر کلاسهای تابستانی در

فصل تابستان برای دانش‌آموزان یک فرصت مناسب برای استراحت و تفریح است،

همین که آنان احساس کنند قرار نیست به کسی جواب بدهند، صبح زود از خواب بیدار شوند و آماده رفتن به مدرسه شوند اضطراب آنان کم می‌شود

تهیه ی کاغذ از زباله

تهیه ی کاغذ از زباله

در این فیلم کوتاه به خوبی نشان داده می شود که چگونه با استفاده از کاغذ های باطله و استفاده شده و بدون قطع درختان و از بین رفتن جنگل ها که ارزشمند ترین منابع طبیعی ما هستند کاغذ های جدید تهیه می شود. برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید . . .

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی

ویدئو آموزشی زبان انگلیسی، مخصوص جمع بندی امتحان ترم دوم . . .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ویدئو آموزشی ریاضی

ویدئو آموزشی ریاضی

ویدئو آموزشی ریاضی، مخصوص جمع بندی امتحان ترم دوم . . .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

صبحگاه در کنکاش

مراسم صبحگاه،هر روز راس ساعت 7:45 دقیقه صبح در مدرسه برگزار میگردد.

 

فوتبال در زمین چمن

شنبه مورخ 16 اردیبهشت "زمین چمن"

از 18 بعدی »