مناسبت ها

مدرسه هوشمند کنکاش

مدرسه هوشمند کنکاشمدرسه ای خلاق و پروژه محور با کادری مجرب و تسهیلگر در آموزش                     

روش تدریس و ارائه شیوه های آموزش :

1- در تعیین اهداف آموزشی، دانش آموز با راهنمایی معلم خویش اهداف را شکل می دهد.

2- در تعیین برخی از شیوه های آموزشی، با هدایت معلم وظایف توسط دانش آموز تعیین می گردد.

3- دانش آموز با ایده پردازی های خود و هدایت مشاور دبستان مهارت های اجتماعی را کسب می کند.

4- قابلیت های دانش آموزان با توجه به ویژگیهای بدنی، عقلانی، توانایی و ... برای حصول اعتماد به نفس و ظهور توانمندی ها شکل داده می شود .

5- هوش و استعداد موروثی کنار گذاشته شده و آموزش برای همه به صورت یکسان و با هدف گذاری و...

ادامه ...
مدرسه هوشمند کنکاش

اخبار

مقالات

بازدیدکننده عزیز، یک یا دو ساعت مطالعه در روز، برای کسب نمرات رضایت‌بخش در دبستان کافی است ولی وقتی وارد دبیرستان می‌شوید، برای انجام...

بیشتر