مدرسه هوشمند کنکاش

مدرسه هوشمند کنکاش

مدرسه هوشمند کنکاش


مدرسه ای خلاق و پروژه محور با کادری مجرب و تسهیلگر در آموزش                     

روش تدریس و ارائه شیوه های آموزش :

1- در تعیین اهداف آموزشی، دانش آموز با راهنمایی معلم خویش اهداف را شکل می دهد.

2- در تعیین برخی از شیوه های آموزشی، با هدایت معلم وظایف توسط دانش آموز تعیین می گردد.

3- دانش آموز با ایده پردازی های خود و هدایت مشاور دبستان مهارت های اجتماعی را کسب می کند.

4- قابلیت های دانش آموزان با توجه به ویژگیهای بدنی، عقلانی، توانایی و ... برای حصول اعتماد به نفس و ظهور توانمندی ها شکل داده می شود .

5- هوش و استعداد موروثی کنار گذاشته شده و آموزش برای همه به صورت یکسان و با هدف گذاری و خروجی مشخص با توجه به توانایی فردی دانش آموزان در نظر گرفته می شود.

امکانات:

سالن سینما     -   رصدخانه      -    زمین کشاورزی    -     زمین فوتبال     -   زمین والیبال    -  زمین بسکتبال    -     سالن شطرنج     -    میز پینگ پنگ

 

 

پیش دبستان - دبستان
دبیرستان دوره اول
دبیرستان دوره دوم
☎️ ٠۱۳-۳۳۸۲۳۱۶۳